Ukazał się kolejny numer czasopisma In Gremium (8, 2014), w którym znajdują się m.in. następujące artykuły: 

  • Agata Łuka, Planus venter, czyli translatorskie problemy z Owidiuszem 91
  • Claudia Santi, Precatio of the Augures and sanctitas of rivers  103
  • Tomasz Ładoń, Nadania obywatelstwa rzymskiego w Hiszpanii w okresie wojny sertoriańskiej  113
  • Paweł Szymon Towpik, Wiesztortowicze z Podbrzeziai Bakszt w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle źródeł z II połowy XV i I połowy XVI wieku 125

A ponadto recenzje:

  • Katarzyna Całus, Recenzja: Hanna Appel, Kontrowersje wokół „senatus consultum ultimum”. Studium z dziejów późnej republiki rzymskiej, Toruń 2013, ss. 341 //  205
  • Kamil Wasilkiewicz, Recenzja: Barbara Klassa, Siedziby joannitów na ziemiach polskich do 1312 roku, Zielona Góra 2012, ss. 206 // 216

Pełny spis treści można pobrać tutaj. Strona czasopisma: link.