Nakładem TW Historia Iagellonica ukazała się książka pt. Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin pod redakcją Renaty Madydy-Legutko i Judyty Rodzińskiej-Nowak (Kraków 2014, ss. 545).

Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin

Więcej informacji: strona wydawnictwa