W dniach 26-27 czerwca 2015 r. w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbędzie się konferencja naukowa pt. Kościół a wojna. Między wczesnym a późnym średniowiecznym. Zgłoszenia można nadsyłać na adres kosciolawojna@gmail.com lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie konferencji do 31 stycznia 2015 r.
Więcej informacji: strona konferencji