Nakładem Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej ukazała się książka Dominiki Kuśnierz-Krupy pt. Fundacje miejskie Benedyktynów Tynieckich w Małopolsce Południowej w okresie średniowiecza (Kraków 2014, ss. 216).

Dominika Kuśnierz-Krupa, Fundacje miejskie Benedyktynów Tynieckich w Małopolsce Południowej w okresie średniowiecza
Dominika Kuśnierz-Krupa, Fundacje miejskie Benedyktynów Tynieckich w Małopolsce Południowej w okresie średniowiecza

Więcej informacji: strona wydawnictwa