W ramach seminarium z zakresu archeologii śródziemnomorskiej Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN zaprasza 28 października 2014 r. na wykład prof. dr. hab. Piotra Dyczka pt. Nowe odkrycia polskiej misji archeologicznej UW w antycznym Rhizon – w stolicy królowej Teuty. Seminaria odbywają się we wtorki w godz. 13.15-14.45 w sali nr 209 Instytutu Archeologii UW w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.


Harmonogram seminariów: październik 2014