Instytut Filologii Klasycznej UW oraz Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa zapraszają autorów książek naukowych i popularnonaukowych o tematyce związanej ze starożytnością grecko-rzymską, średniowieczem, renesansem oraz recepcją antyku w czasach nowożytnych do współpracy przy publikacji w ramach serii naukowej.


W ramach współpracy Wydawnictwo oferuje:
– recenzję sporządzoną przez specjalistę w danej dziedzinie w przeciągu dwóch miesięcy od momentu otrzymania maszynopisu
– redakcję naukową tekstu
– podwójną korektę obejmującą również języki klasyczne
– projekt szaty graficznej i wysoką jakość druku
– wysokość nakładu uzgodnioną z autorem
– dystrybucję w księgarniach naukowych na terenie całego kraju oraz sprzedaż internetową
– możliwość współfinansowania publikacji wybranych prac
Wszelkie pytania dotyczące warunków współpracy oraz finansowania publikacji należy kierować na adres mailowy rzepkowski@uw.edu.pl
Autorzy powinni nadsyłać maszynopisy na adres:
INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ UW
ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
z dopiskiem „SCRIPTA IFK”
[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2014/09/SCRIPTA-IFK.-Oferta-wydawnicza.pdf”]