Nakładem nowo powstałego Wydawnictwa Creator ukazała się książka Post-Prehistoric Ceramics and Chalcolithic to Iron Age Ground Stone Artefacts from the Field Survey in Northwestern Cyprus, 1992–1999 pod redakcją Dariusza Maliszewskiego (Warszawa 2014, ss. XIV + 250). 

Post-Prehistoric Ceramics and Chalcolithic to Iron Age Ground Stone Artefacts
Post-Prehistoric Ceramics and Chalcolithic to Iron Age Ground Stone Artefacts

Więcej informacji: strona wydawnictwa.