W dniach 2-5 października 2014 r. w Salonikach odbędzie się 5th European Congress of Modern Greek Studies, w którym bierze udział także kilku badaczy z POlski, tj.: 

  • Wanda Amarantidou, Greece made me the poet. On occasion of the 190th anniversary of the Great Filhellen Lord George’s Byron death
  • Michał Bzinkowski, Η δυτικοευρωπαϊκή μάσκα του Χάρου στα δημοτικά τραγούδια
  • Karolina Gortych-Michalak, Ασυνέχειες ή συνέχειες της νομικής γλώσσας 1974-2014
  • Izabela Kubasiewicz, Greek minority in the Polish People’s Republic (1948-1990). Outline of the problem

Szczegółowy program kongresu: strona organizatorów.