Nakładem wydawnictwa Amoryka ukazało się kilka przedruków starszych prac z zakresu religii i kultury słowiańskiej. 

  • Antoni Miecznik, O religii pogańskich Słowian [link]
  • Joachim Lelewel, Bałwochwalstwo słowiańskie [link]
  • Zorian Dołęga Chodakowski, O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem [link]
  • Stanisław Zarański, O nazwach geograficznych słowiańskich [link]
  • P. J. Szafarzyk, Słowiański narodpis [link]
  • Oswald Balzer, Historia porównawcza praw słowiańskich [link]
  • Kazimierz Szulc, Mityczna historia Polski i mitologia słowiańska [link]