Nakładem Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW ukazały się materiały pokonferencyjne pt. Autor i jego dzieło w wiekach średnich pod redakcją Anny Laskowskiej i Maksymiliana Sasa (Warszawa 2014, ss. 197). 

Autor i jego dzieło w wiekach średnich
Autor i jego dzieło w wiekach średnich

Spis treści:

Wstęp….. 7

Wojciech Oczkowski, Znaczenie terminu antiquitas w Translatio sancti Alexandri i innych wczesnośredniowiecznych narracjach o początkach ludów….. 9

Maksymilian Sas, Autor listu o odbiorcy. Misjonarz działający wśród pogan w świetle korespondencji Alkuina z Yorku z Arnonem z Salzburga….. 17

Anna Laskowska, De Rebus Gestis Aelfredi. Relacja osobista w świecie schematu….. 39

Jerzy Kowalczyk, Samobiczowanie jako droga do męczeństwa. Charakterystyczny rys duchowości Piotra Damianiego w świetle jego listów….. 55

Rafał Rutkowski, A ja nazywam się Ari. O najstarszej kronice islandzkiej i jej autorze….. 63

Ika Matyjaszkiewicz, Volto Santo jako dzieło św. Nikodema – Św. Nikodem jako autor Volto Santo….. 75

Joanna Utzig, Twórca dekoracji rzeźbiarskiej kaplicy św. Jadwigi w Trzebnicy i zagadnienie indywidualności artystycznej w rzeźbie śląskiej drugiej połowy XIII wieku….. 89

Mateusz Lewandowski, Vita Annae ducissae Silesiae i jej tajemniczy autor na tle ideału świętości kobiecej XIII/XIV wieku….. 107

Piotr Pajor, Niezrealizowany wieloboczny chór obejściowy katedry krakowskiej….. 117

Katarzyna Anna Skrzypiec, Czy inkwizytor Bernard Gui jest autorem swojego dzieła?….. 135

Olga Stramczewska, Średniowieczny rękopis a jego transkrypcja, czyli z czym ma do czynienia badacz średniowiecznej polszczyzny….. 143

Ewa Dusik-Krupa

Znane dzieło nieznanego autora. Obraz Matki Boskiej Bolesnej Smętnej Dobrodziejki Krakowa….. 153

Dariusz Żyto, Jedno dzieło, wielu autorów – o Vischerowskim nagrobku kardynała Fryderyka Jagiellończyka….. 169

Dominika Mazur, Późnośredniowieczne kafle piecowe południowej Polski i ich twórcy. Bezpośredni autor dzieła, pomysłodawca motywów zdobniczych, wykonawca matrycy – ilu autorów ma wpływ na pojedynczy zabytek?….. 183