Nakładem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego ukazał się pod redakcją Mariana Rębkowskiego i Mateusza Boguckiego II tom w serii Wolińskich Spotkań Mediewistycznych zatytułowany Economies, monetisation and society in the West Slavic lands 800-1200 AD (Szczecin 2013, ss. 375).

Wolińskie Spotkania Mediewistyczne II
Wolińskie Spotkania Mediewistyczne II

Więcej informacji: strona wydawnictwa