Ukazał się 36 (2013) tom czasopisma Res Historica (Lublin 2013, ss. 375). Tom czasopisma można pobrać za darmo w całości ze strony http://reshistorica.umcs.lublin.pl.
W tomie znalazły się m.in. rozprawy:

  • Monika Włudzik, Karol Kłodziński O historycznym znaczeniu przekładu. Nowożytna terminologia w badaniach nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu.
  • Piotr Kochanek, Chorycjusza z Gazy i jego „Obrona mimów” rozumiana jako kryptoapologia cesarzowej Teodory
  • Andrzej Pleszczyński, Die uralten Wurzeln des neuzeitlichen Polenstereotyps bei den Deutschen, oder: Welchen Zusammenhang hatte Hitlers Propaganda mit der Wahrnehmung der Slawen im Mittelalter?
  • Mariusz Bartnicki, Ceremoniał powoływania władców na Rusi w XII w. na przykładzie intronizacji książąt Igora Światosławicza i Izjasława Mścisławowicza.
  • Oleksandr Baran, Mieszkańcy ośrodków grodowo-miejskich księstwa halicko – włodzimierskiego: problemy prawne, ustrojowe, związki z zarządem terytorialnym