Nakładem Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Augustynowi Eckmannowi pt. Prekursorzy i twórcy chrześcijańskiej kultury Europy pod redakcją Agaty Łuki i Agnieszki Strycharczuk (Lublin 2013, ss. 354). 

Prekursorzy i twórcy chrześcijańskiej kultury Europy
Prekursorzy i twórcy chrześcijańskiej kultury Europy

Więcej informacji: strona wydawnictwa.