Nakładem Księgarni św. Jacka ukazała się książka Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku pod redakcją Wincentego Myszora (Katowice 2014, ss. 258, seria: Studia Antiquitatis Christianae).

Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne
Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne

Więcej informacji: strona wydawnictwa