Ukazał się tom LXXIX (2013) Roczników historycznych (Poznań 2013, ss. 281).
W tomie znalazły się m.in. artykuły:
Wojciech Jasiński (Poznań), Bulla Jana XIII dla biskupstwa w Miśni z 2 stycznia 968 roku – falsyfikat czy autentyk? Przyczynek do studiów nad początkami Kościołów miśnieńskiego i poznańskiego
Eduard Mühle (Munster), „Przezornie bowiem powinni władcy władać”, czyli jak funkcjonowała monarchia piastowska w XII-XIII wieku
Sławomir Jóźwiak (Toruń), Negocjacje pokojowe w trakcie trwania pierwszej fazy wojny polsko-krzyżackiej (16 VIII – 8 X 1409 roku)
oraz materiały:
Tomasz Gałuszka OP (Kraków), Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z lat dziewięćdziesiątych XIV wieku. Studium historyczne i edycja tekstu
Korneliusz Kaczor (Kórnik), Dokument króla Kazimierza Jagiellończyka z 21 wrześ­nia 1454 roku
przegląd badań:
Krzysztof Kwiatkowski (Toruń), Najnowsze badania nad bitwą pod Grunwaldem/Tannenbergiem/Zalgiris. Próba sprawozdawczego przeglądu
oraz recenzje:
Dariusz Andrzej Sikorski (Poznań), Mieszko Pierwszy Tajemniczy i jeszcze bardziej tajemnicza metoda historiograficzna [Przemysław Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy, Toruń 2012]
Antoni Gąsiorowski (Puszczykowo), Nad edycją „Fontes iuris Polonici” [Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554-1625, wyd. Wacław Uruszczak, Maciej M i kuła, Anna K ar ab o w i c z, Kraków 2013]
Vademecum historyka mediewisty, red. Jarosław Nikodem, Dariusz Andrzej Sikorski, Warszawa 2012 (Tomasz Jurek, Poznań)
Between the Islands – and the Continent. Papers on Hibemo-Scandinavian-Continental Relations in the Early Middle Ages, ed. by Rudolf Simek and Asya I v a n o v a, Vienna 2013 (Jerzy Strzelczyk, Poznań)
Macht und Spiegel der Macht. Herrschaft in Europa im 12. und 13. Jahrhundert vor dem Hintergrund der Chronistik, hrsg. von Norbert Kersken, Grischa Vercamer, Wiesbaden 2013 (Jerzy Strzelczyk, Poznań)
Leszek Wetesko, Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie. Studia z dziejów kultury politycznej X i XI wieku, Poznań 2013 (Dariusz Andrzej Sikorski, Poznań)
Wiebke Rohrer, Wikinger oder Slawen? Die ethnische Interpretation friihpiastischer Bestattungen mit Waffenbeigabe in der deutschen und polnischen Archaologie, Marburg 2012 (Tomasz Jurek, Poznań)
Michael Lindner, Jacza von Kopenick (ca. 1125/30 – 1176). Ein Slawenfurst des 12. Jahrhunderts zwischen dem Reich und Polen. Geschichte aus einer Zeit, in der es Berlin noch nicht gab, Berlin 2012 (Tomasz Jurek, Poznań)
Kamil Radomski, Upieniężnienie gospodarstw kmiecych w Małopolsce 1253-1370, Warszawa 2012 (Antoni Gąsiorowski, Puszczykowo)
Ewa Psyk, Formuła datalna w średniowiecznych dokumentach śląskich do końca XIII wieku, Zielona Góra 2012 (Marcin Starzyński, Kraków)
Mlada Hola, Vratislavska hejtmanska kancelar za vlady Jana Lucemburskeho a Karla IV., Praha 2011 (Tomasz Jurek, Poznań)
Magdalena Ogórek, Beginki i waldensi na Śląsku do końca XIV wieku, Racibórz 2012 (Paweł Kras, Lublin)
Małgorzata Wi1ska, Mazowieckie środowisko dworskie Janusza Starszego. Studium społeczne, Warszawa 2012 (Tomasz Gidaszewski, Poznań)
Universitat, Religion und Kirchen, hrsg. von Rainer Christoph Schwinges, Basel 2011 (Maciej Zdanek, Kraków)
Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, red. Agnieszka Bartoszewicz, Warszawa 2013 (Marcin Starzyński,Kraków)
Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, wyd. Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz-Chmiel, Anna Sochacka, Lublin 2012 (Adam Kozak,Poznań).
Więcej informacji: strona wydawnictwa