Nakładem wydawnictwa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ukazała się książka Consensus or Violence? Cohesive Forces in Early and High Medieval Societies (9th-14th c.) pod redakcją Sławomira Moździocha i Przemysława Wiszewskiego (Wrocław 2013, ss. 331).

Consensus or Violence? Cohesive Forces in Early and High Medieval Societies (9th-14th C.)
Consensus or Violence? Cohesive Forces in Early and High Medieval Societies (9th-14th C.)
Więcej informacji: strona wydawnictwa