Nakładem wydawnictwa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ukazała się książka pt. Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych pod redakcją Justyny Kolendy, Andrzeja Mierzwińskiego, Sławomira Moździocha oraz Leszka Żygadły (Wrocław 2013, ss. 833).

Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych
Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych

Więcej informacji: strona wydawnictwa