Zakład Historii Starożytnej UMCS w Lublinie serdecznie zaprasza na kolejną rzymską (republikańską) konferencję naukową pt. Marek Antoniusz- historia i tradycja. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2014 r. Zgłoszenia należy kierować na adresy mailowe: slapekdariusz@gmail.com oraz iluc@poczta.onet.pl w terminie do 30 września 2014 r.

Planowany program naukowy – planowane zagadnienia:

  • kariera polityczno-wojskowa Marka Antoniusza (na tle sytuacji politycznej w Rzymie w epoce schyłku republiki),
  • jedynowładztwo, tyrania, hegemonia, dyktatura, pryncypat: rola jednostki w greckich i rzymskich koncepcjach politycznych i religijnych,
  • geneza triumwiratu (kontekst polityczny i wojskowy, dynamika, przełomy i kulminacja konfliktów domowych w Rzymie okresu II połowy I wieku p.n.e.),
  • polityka zagraniczna Rzymu epoki republiki – kierunki, środki i narzędzia ekspansji,
  • Marek Antoniusz jako symbol – recepcja postaci w tradycji rzymskiej (ideologia w propagandzie okresu postcezariańskiego) i epokach postantycznych (literatura, sztuka i kultura).

Materiały konferencji zostaną opublikowane jako monografia zbiorowa, tak jak pokłosie ostatniego sympozjonu Lucius Cornelius Sulla – history and tradition (Lublin 2013).