26 maja na krakowskich Plantach rozpoczyna się plenerowa wystawa fotografii pt. Pod opieką Afrodyty. Archeolodzy krakowscy odkrywają rynek Pafos, stolicy grecko-rzymskiego Cypru, promująca osiągnięcia archeologów Instytutu Archeologii UJ. Wystawa prezentować będzie rezultaty badań prowadzonych w Pafos na Cyprze przez Zakład Archeologii Klasycznej UJ pod kierunkiem prof. dr hab. Ewdoksii Papuci-Władyki w ramach Paphos Agora Project. Wystawę można oglądać do 8 czerwca na Plantach naprzeciwko Bunkra Sztuki. Później zostanie przeniesiona w rejon Teatru Słowackiego, gdzie będzie eksponowana w dniach 9-22 czerwca.

Pod opieką Afrodyty
Pod opieką Afrodyty

Informacje organizatorów:

Pafos jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na Cyprze. W czasach grecko-rzymskich miasto pełniło przez kilka stuleci rolę stolicy wyspy a jego zabytki wpisane są na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Prace mają na celu przebadanie agory czyli rynku starożytnego miasta, określenie sposobu oraz czasu funkcjonowania tej przestrzeni publicznej, a szczególnie stwierdzenie czy poniżej agory rzymskiej znajdowała się agora z okresu wcześniejszego, hellenistycznego.
Od 2011 roku corocznie odbywają się kampanie wykopaliskowe, które pomagają zrekonstruować obraz życia starożytnych, uzupełniając światową wiedzę i promując Polskę i Kraków poza granicami kraju. Efektem prowadzonych wykopalisk są nie tylko pozyskiwane informacje, ale także odkrywane wspaniałe, często unikatowe, zabytki archeologiczne.
Ekspozycja zrealizowana przez Fundację Archaeologica i współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Krakowa pokaże zarówno Pafos i jego cenne zabytki, jak i prace ekspedycji oraz rezultaty w postaci pozostałości architektury i wspaniałe, w tym również unikatowe, zabytki: naczynia ceramiczne i metalowe, brązowe instrumenty (np. wagę rzymską), biżuterię, figurki terakotowe, lampki gliniane służące do oświetlenia. Wystawa przybliży odbiorcom różne aspekty życia codziennego starożytnych mieszkańców Pafos.