Nakładem wydawnictwa Neriton ukazała się praca zbiorowa pt. Czas apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej. Od starożytności do wieku XVII pod redakcją Katarzyny Zalewskiej-Lorkiewicz (Wrocław 2013, ss. 248). 

Czas apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej. Od starożytności do wieku XVII
Czas apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej. Od starożytności do wieku XVII

Spis treści

 • Przedmowa (Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz)
 • Lucyna Kostuch, Czy starożytni Grecy wierzyli w koniec świata? Hezjodejska wizja „ostatnich dni” żelaznego pokolenia w kontekście helleńskiego pojęcia kosmosu
 • Leszek P. Słupecki, Ragnarök. Wizja końca świata w mitologii i mitografii nordyckiej
 • ks. Marek Parchem, „Co stanie się przy końcu dni” (Dn 2,28): wydarzenia czasów eschatologicznych w świetle żydowskich pism apokaliptycznych okresu międzytestamentalnego
 • Rafał Korczak, Wizja Apokalipsy w Koranie
 • ks. Roman Krawczyk, Apokalipsy – orędzia nadziei w Biblii
 • ks. Radosław Kimsza, Cezarego z Arles (470/471–542/543) rozumienie symboli Apokalipsy św. Jana Apostoła (1–9)
 • ks. Jan Grzeszczak, Siódmy król i Gog. Joachim z Fiore i jego scenariusz czasów ostatecznych na podstawie Ap 12,3–4
 • Maria Maślanka-Soro, Wizja eschatologiczna u Dantego i jej wątki apokaliptyczne
 • Maria Bogucka, Wizje apokaliptyczne w protestantyzmie niemieckim w XVI i I połowie XVII wieku
 • Jan Stradomski, Bizantyńsko-słowiańskie pisma apokaliptyczno-eschatologiczne w zbiorach rękopisów cerkiewnosłowiańskich w Polsce
 • Piotr Chomik, Eschatologia w XVI–XVII-wiecznej literaturze prawosławnej z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • Marzanna Kuczyńska, Czasy ostatnie w ruskim nauczaniu homiletycznym początku XVII wieku
 • Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Tekstowe i plastyczne wizje czasu Apokalipsy w piśmiennictwie starowierców
 • Hanna Kowalska-Stus, Apokalipsa w kulturze rosyjskiej

SZTUKA ŚREDNIOWIECZNA I NOWOŻYTNA

 • Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz, Ikonografia Objawienia św. Jana w sztuce Europy Zachodniej do roku 1000
 • Paweł Freus, Malowidło ścienne z przedstawieniem Sądu Ostatecznego w kościele parafialnym pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim – problematyka ikonograficzna i artystyczna
 • Bożena Noworyta-Kuklińska, „I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące…” Uroczyste otwarcie retabulum ołtarza głównego kościoła Mariackiego w Gdańsku
 • Grzegorz Kubies, Motyw anioła-fanfarzysty w ikonografii Sądu Ostatecznego w malarstwie niderlandzkim
 • Ewa Korpysz, „I powtórnie przyjdzie w chwale…” Paruzja i wątki apokaliptyczne w dekoracji nowożytnych sakrariów
 • ks. Andrzej Witko, Apokalipsa św. Jana w hiszpańskim malarstwie XVII wieku
 • Lidia Kwiatkowska-Frejlich, „Szpital duchowny” w kościele Świętego Ducha w Lublinie
 • Bożena Szmelter-Fausek, Sąd Ostateczny w twórczości Antona Möllera i artystów z jego warsztatu malarskiego
 • Piotr Ł. Grotowski, W stronę Patmos. Wizje apokaliptyczne w sztuce bizantyńskiej i pobizantyńskiej
 • Aleksandra Sulikowska, Dwie hierarchie. Zbawieni i potępieni na ruskich ikonach Sądu Ostatecznego – próba nowej interpretacji
 • ks. Marek Wojnarowski, Wizja Sądu Ostatecznego w ikonach zachodnioukraińskich

Strona wydawnictwa: link.