Koło Toruńskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zapraszam na wykład pt. Horacy w nurcie Skamandra. O Tuwimowych przekładach pieśni twórcy z Wenuzji, który wygłosi dr Aleksandra Arndt (UAM). Wykład odbędzie się dnia 14 maja 2014 r. (środa)  o godz. 18.30 w siedzibie Katedry Filologii Klasycznej UMK, Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, s. 303.