Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza na otwarte spotkania naukowe filologii klasycznej w dniu 12 maja 2014 r. o godz. 16.30 (sala 043, ul. Dewajtis 5, stary budynek). Z referatem pt. Na marginesie. Nieznane świadectwo pobytu Jana Kapistrana w Krakowie wystąpi dr Anna Zajchowska (Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW).