Nakładem Wydawnictwa Akademii Ignatianum ukazała się książka pt.Stanisława Orzechowskiego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego spór o wiarę pod redakcją Krzysztofa Koehlera. Tom zawiera wydanie łacińskiego tekstu oraz tłumaczenie Frycza Stanisława Orzechowskiego autorstwa Kai Stompór-Lesieckiej oraz wydanie Prostej opowieści i Orzechowskiego Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Kraków 2014, ss. 372).

Stanisława Orzechowskiego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego spór o wiarę
Stanisława Orzechowskiego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego spór o wiarę

Więcej informacji: strona wydawnictwa