W dniach 30-31 maja na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się studencko-doktorancka konferencja naukowa pod hasłem Polityka, religia, propaganda. Od Aleksandra Wielkiego do Teodozjusza I. Zgłoszenia należy nadsyłać do 1 maja 2014 r.
Informacje organizatorów:
Celem spotkania jest podjęcie szeroko pojętej tematyki władzy w okresie hellenistycznym i rzymskim. Chcielibyśmy przede wszystkim poruszyć zagadnienia związane z procesem jej zdobywania oraz z propagandą i wykorzystaniem religii do usankcjonowania rządów. Do udziału zapraszamy archeologów, filologów klasycznych, historyków, historyków sztuki, adeptów nauk politycznych i innych.
Konferencja odbędzie się w dniach 30-31 maja na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zgłoszenia zawierające podstawowe dane (imię, nazwisko, nazwa uczelni) oraz krótki abstrakt referatu należy wysyłać do 01.05.2014 na adres e-mail konferencjafk@gmail.com .
Efekty naszej pracy planujemy opublikować w postaci materiałów pokonferencyjnych.
Opłata dla uczestników: 30 zł.