W ciągu najbliższych 5 lat ukażą się kolejne (45-71) tomy wydawanej obecnie pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego serii „Biblioteka Antyczna”. Wydanie przekładów literatury greckiej i łacińskiej możliwe będzie dzięki grantowi NPRH. Niebawem na naszej stronie ukaże się pełna lista planowanych tytułów serii.

Share this...