Ukazał się 11 (46) tom czasopisma Studia antyczne i mediewistyczne (2013). 

SPIS TREŚCI

 • Gorgiasz z Leontinoi, Obrona Palamedesa, przeł. Zbigniew Nerczuk / 3 [tekst dostępny online poprzez Repozytorium UMK]
 • Artur Pacewicz, Cynizm epoki hellenistycznej – Teles / 23
 • Teles Cynik, Fragmenty / 30
 • Mateusz Stróżyński, Intelekt, kontemplacja i szczęście w Enneadach Plotyna / 57
 • Tomasz Mróz, Stanisław Witkowski o Władysławie Witwickim / 81
 • Stanisław Witkowski, Witwicki jako filolog / 86
 • Jolanta Sawicka, Starożytne i średniowieczne źródła wiedzy o kamieniach – syntetyczny przegląd / 97
 • Małgorzata Kowalewska, Problematyka antropologiczna w Listach Hildegardy z Bingen /131
 • Julia Lichacz, Robert Kilwardby sur la perception sensitive et l’imagination (II) / 145
 • Maciej Stanek, Najstarsze zachowane krakowskie kompendium logiczne (rkp. BJ 1941) / 203
 • Mykhaylo Yakubovych, Post-Classical Islamic Philosophy in the Medieval Crimea: Sharaf al-Din al-Qirimi and Aḥmad al-Qirimi /219
 • Marcin Bukała, De Translacione Rerum Temporalium (de Contractibus) by Matthew of Kraków: Introduction to the Treatise on Loan / 233
 • Włodzimierz Olszaniec, Marsilia Ficina, Confi rmatio Christianorum per Socratica / 243
 • Marsilio Ficino, Świadectwo Sokratesa pokrzepieniem dla wiary chrześcijańskiej / 245