W ramach kolejnego spotkania z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich dr Michał Choptiany wygłosi referat pt. „Kalendarz z kluby swej wypadł”. Staropolskie piśmiennictwo polemiczne wobec problemu reformy kalendarza. Spotkanie odbędzie się 20 marca 2014, o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” UW, Nowy Świat 69, IV piętro.


Więcej informacji:

Pobierz na Classica Mediaevalia et cetera