Redakcja Saeculum Christianum. Pismo historyczne uprzejmie informuje, że rozpoczęła zbieranie materiałów do XXI numeru. Gotowe teksty o tematyce związanej z historią, archeologią oraz historią sztuki, nie przekraczające jednego arkusza wydawniczego należy przesyłać w terminie do 20 czerwca 2014 r. na adres: saeculum.christianum@uksw.edu.pl