W Internecie można śledzić rozwój projektu badawczego Hellenopolonica. Greckie źródła do dziejów Rzeczypospolitej, który na celu ma „zebranie, wydanie i przekład tekstów literackich i źródeł historycznych w języku greckim związanych z historią Rzeczypospolitej”. Więcej informacji: blog projektu i fanpage na Facebooku