W Repozytorium UAM dostępne są trzy tomy komedii Plauta w przekładzie i opracowaniu Ewy Skwary (wydane w serii „Biblioteka Antyczna” w latach 2002-2004), a także dwie monografie Ewy Skwary dotyczące komedii rzymskiej, tj. Plaut i Terencjusz w polskiej komedii oświeceniowej (1998) i Historia komedii rzymskiej (2001)  [link].