Dnia 17 lutego 2014 r. o godz. 12.00 w Warszawie (Fundacja Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa) odbędzie się debata pt. Społeczny pakt dla humanistyki.

Zaproszenie:

Polska humanistyka, zwłaszcza filozofia, znajduje się dzisiaj w stanie przedagonalnym. Likwidowane są – w majestacie logiki rynkowej – kierunki studiów, które powinny być zrębem Uniwersytetu. Wielkie dziedzictwo dorobku polskich naukowców jest zaprzepaszczane w rytmie pogoni za grantami, które nierzadko są jedynym źródłem finansowania naszych badań. W trakcie debaty pragniemy podzielić się z państwem wynikami ankiety programowej, jaka została przeprowadzona wśród sygnatariuszy Listu w obronie filozofii. Ankieta ta pokazała, że wiele środowisk związanych z humanistyką uniwersytecką nie została włączona w dyskusje dotyczące proponowanych zmian w nauce. Czas to zmienić. Czas na społeczny pakt dla humanistyki. Zapraszamy Państwa do debaty!

W debacie udział wezmą: Andrzej Mencwel (IKAP UW), Stanisław Michałowski (JM Rektor UMSC), Henryk Samsonowicz (IH PAN), Małgorzata Kowalska (UwB), Jan Sowa (UJ), Aleksander Temkin (UW), Izabela Wagner (IS UW).

Prowadzenie: Agata Czarnacka.
Więcej informacje: profil na facebooku.