Nakładem Instytutu Slawistyki PAN ukazał się 6. zeszyt serii greckiej Testimoniów najdawniejszych dziejów Słowian poświęcony Pisarzom XI wieku. Teksty przełożyła i opatrzyła komentarzem Anna Kotłowska we współpracy z Aliną Brzóstkowską (Warszawa 2013, ss. 137).

Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka. Zeszyt 6: Pisarze wieku XI
Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka. Zeszyt 6: Pisarze wieku XI

Więcej informacji: strona wydawnictwa