Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się książka Bartłomieja Gadeckiego pt. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 108-120. Przepisy karne. Komentarz (Warszawa 2013, ss. 200). 

Bartłomiej Gadecki, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz
Bartłomiej Gadecki, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Więcej informacji: strona wydawnictwa.