Nakładem Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się książka pt. Antyk i my w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną pod redakcją Katarzyny Marciniak (Warszawa 2013,  str. 294). Elektroniczną wersję książki można bezpłatnie pobrać na stronie OBTA: link

Share this...