Ukazał się trzeci tom czasopisma Language and Literary Studies of Warsaw (3, 2013), w którym znajdują się m.in. następujące artykuły: 

  • Łukasz Berger, Spatial and temporal deixis in Cantar de Mio Cid
  • Magdalena Charzyńska-Wójcik, Feelings and Form in King Alfred’s Psalter
  • Paul Hulsenboom, „Now I have forgotten all my verses”: Social memory in the Eclogues of Virgil and Calpurnius Siculus
  • Marcin Loch, Żywa łacina – między prawdą a mitem. Zarys historii zagadnienia

Pełen spis treści znajduje się na portalu academia.edu. Strona czasopisma: link.