Nakładem Wydawnictwa UAM w serii Fontes Historiae Antiquae (t. XVII) ukazał się Zarys historii cesarzy Sekstusa Aureliusza Wiktora w przekładzie, ze wstępem i komentarzem Ignacego Lewandowskiego (Poznań 2013, ss. 148). 

Sekstus Aureliusz Wiktor, Zarys historii cesarzy
Sekstus Aureliusz Wiktor, Zarys historii cesarzy

Więcej informacji wraz ze spisem treści: strona wydawnictwa.