24 kwietnia 2014 r. odbędzie się w Katowicach konferencja naukowa pt. Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej. Zgłoszenia należy przesyłać do 3 marca 2014 r.
Szczegółowe informacje:
„Uporządkowane universum, w którym harmonia decyduje o wszystkim, to marzenie prawie każdej istoty pojawiającej się na arenie tego świata. Niektórym udaje się ten cel osiągnąć i w ten sposób zakosztować szczęścia. Pozostałym natomiast przypada zupełnie odmienny los. Andromacha przed pustym grobem zgięta, Medea odtrącona przez Jazona, Orfeusz po stracie Eurydyki, stają się figurami negatywnego odczucia historii jako procesu degradacji, odczucia, które z każdego wspomnienia czyni pamiątkę utraty”. Przywołane słowa Marka Bieńczyka, które znajdujemy w książce Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty wprowadzają nas w nastrój zadumy i refleksji nad śmiercią, a także uzmysławiają nam naszą bezradność w jej obliczu. Chociaż „język nie jest odpowiednim narzędziem, by wyrazić śmierć” (V. Jankélévitch), jednak pragniemy wspólnie przyjrzeć się wszelkim narzędziom i sposobom jej wyrażania w antycznej kulturze śródziemnomorskiej. Wówczas, zdaniem Arièsa, śmierć była „oswojona”, w przeciwieństwie do współczesnej cywilizacji technicznej, w której stała się „dzika”. Zatem refleksja nad fenomenem śmierci w czasach antyku oraz nad jego literackimi reprezentacjami stanowi przedmiot konferencji zatytułowanej Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej i zaplanowanej na 24 kwietnia 2014 roku. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich przedstawicieli różnych dziedzin szeroko pojętej humanistyki, którzy wraz z nami pragnęliby rozważyć kwestię namysłu starożytnych nad śmiercią, szukać w niej inspiracji i pouczenia.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie wypełnionego formularza na adres: anna.kucz@us.edu.pl Zgłoszenia przesyłać można do dnia 3 marca 2014 r.
Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2014 w Katowicach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w kolejności wystąpień i planie konferencji.
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej ani nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegu.
Planowana jest publikacja wystąpień konferencyjnych w Scripta Classica vol. 12. Informacje o czasopiśmie i obowiązujących zasadach wydawniczych dostępne są na stronie: http://www.kfk.us.edu.pl/index.php?kfk=scripta
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: GoogleDocs
Do udziału w konferencji zapraszają:

  • Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego
  • Polskie Towarzystwo Filologiczne Oddział Katowice
  • Koło Młodych Klasyków Uniwersytetu Śląskiego
  • Zakład Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu Uniwersytetu Śląskiego

Plakat konferencji: pobierz na Scribd
Formularz zgłoszeniowy: pobierz na Scribd