Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ukazała się książka Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej pod redakcją Beaty Wojciechowskiej i Waldemara Kowalskiego (Kielce 2013, ss. 490).

Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej
Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej

Więcej informacji: strona wydawnictwa