Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na wykład pt. Horacy w nurcie Skamandra. O Tuwimowych przekładach pieśni twórcy z Wenuzji, który wygłosi dr Aleksandra Arndt. Spotkanie odbędzie się 21 stycznia 2014 r. o godz. 17.30 w Collegium Maius (ul. Fredry 10) w sali 328.