Nakładem Zgromadzenia Zmartwychwstańców w serii Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych (t. 4) ukazał się zbiór prac Stefana Pawlickiego pt. Platonica. Wybór ze skryptów, przekładów i wystąpień zagranicznych, redakcja naukowa, opracowanie i wstęp Tomasz Mróz (Kraków 2013). 

Stefan Pawlicki, Platonica. Wybór ze skryptów, przekładów  i wystąpień zagranicznych
Stefan Pawlicki, Platonica. Wybór ze skryptów, przekładów i wystąpień zagranicznych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biblioteki Internetowej Zmartwychwstaństów (bezpośredni link do spisu treści: tutaj)