Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Jagellonica ukazała się książka Marka Jana Olbrychta pt. Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie I w. po Chr. (Kraków 2013, ss. 288). 

Imperium Parthicum
Marek Jan Olbrycht, Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie I w. po Chr.

Szczegółowe informacje: strona wydawnictwa.

Share this...