14 stycznia (wtorek) na Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Adam Ziółkowski wygłosi wykład pt. Co wiemy, czego nie wiemy o armii republikańskiego Rzymu? Wykład odbędzie się o godz. 13.15 na Wydziale Humanistycznym (ul. Krakowska 71-79), w sali 134.
Streszczenie:
Nasza wiedza o armii republikańskiego Rzymu opiera się prawie wyłącznie na tekstach literackich, które niemal co do jednego powstały pod sam koniec republiki, albo już za cesarstwa, to znaczy po okresie głębokich zmian zapoczątkowanym w ostatnim pokoleniu II wieku przed Chr., kulminującym w reformie mariańskiej, ale trwającym jeszcze przez większość I wieku. Fakt ten, w połączeniu z charakterem dossier literackiego o armii przedmariańskiej – niemal wyłącznie skonwencjonalizowane opisy kampanii i bitew, znikoma liczba przekazów „analitycznych”, zazwyczaj niskiej wartości – sprawia, że na jego podstawie niezmiernie trudno jest nam wskazać pola, na jakich machina militarna Rzymu w okresie wielkiej ekspansji republiki (IV-II wiek) górowała nad swoimi przeciwnikami, z wyjątkiem najważniejszego: organizacji politycznej imperium. Materiał archeologiczny, w tym źródła ikonograficzne, sugerują, że jeśli chodzi o uzbrojenie i taktykę nie było większych różnic między armiami Rzymu i jego sąsiadów, co skłania niektórych badaczy do sięgnięcia – dla wytłumaczenia przyczyny niebywałych sukcesów republiki – po materiał tak niepewny jak antropologia, a nawet psychologia.