Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na sesje wykładowe w ramach panelu Medieval Literature and Medievalism na międzynarodowej konferencji pt. April Conference: Beyond Words: Crossing Borders in English Studies, która odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2014 r. w Krakowie. Abstrakty o objętości ok. 200 słów można wysyłać do 15 stycznia 2014 r. na adres ac.early.english@gmail.com. Językiem konferencji jest język angielski. Szczegółowe informacje: strona konferencji