W cyklu krakowskiego Pałacu Biskupa Erazma Ciołka „To i owo o mieszkańcach średniowiecznego Krakowa” dr Tomasz Graff wygłosi 15 stycznia 2014 r. wykład pt. Kontrowersje wokół kardynalatu biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Wykład odbędzie się o godz. 18 w Sali Cnót Pałacu, ul. Kanonicza 17.
Więcej informacji: strona cyklu