Studenckie Koło Epigraficzne oraz Pracownia Epigraficzna i Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego mają zaszczyt zaprosić na II Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Źródłoznawczą, która odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 10-11 kwietnia 2014 r. Zgłoszenia przesyłać należy do 31 stycznia 2014 r.

Pobierz na Classica Mediaevalia et cetera