Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Katedra Filologii Klasycznej UŚ oraz Koło Młodych Klasyków UŚ serdecznie zapraszają na wykład pt. »Gramatyka łacińska« według Michała Rodocia, który wygłosi prof. UŚ dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz. Wykład odbędzie się 13 grudnia 2013 r. po przedstawieniu »TIOTIOTOTOTITE«, czyli rzecz o poezji greckiej (początek o godz. 13.30) na Wydziale Filologicznym UŚ (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, sala 012).