Sekcja Historii Starożytnej KNHS UJ ma zaszczyt zaprosić na kolejne spotkanie, w czasie którego Damian Miszczyński wygłosi referat pt. Z wizytą u starożytnych wegetarian. Spotkanie odbędzie się we wtorek 10 grudnia 2013 r. o godz. 17.00 w lokalu KNHS UJ (Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, s. 21, niski parter). 

 W referacie m.in.:

  •  Gdzie i w jakich okolicznościach narodził się wegetarianizm?
  •  Jak w kolejnych wiekach zmieniało się podejście Greków i Rzymian do tego zagadnienia?
  •  W jakich środowiskach najczęściej kultywowano taki sposób życia?
  • Jak bardzo był on rozpowszechniony?
  • Kto stał za wegetarianami i kto dostarczał im argumentów?