Pracownia Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN zaprasza na ogólnopolską konferencję pt. Polska leksykografia latynistyczna. Historia i perspektywy, która odbędzie się w Krakowie w dniach 6-7 maja 2014 r. Propozycje referatów wraz z krótkim streszczeniem (około 200 słów) prosimy nadsyłać na adres e-mail: lexicographus@gmail.com do końca stycznia 2014 r.
Treść ogłoszenia:

Pobierz plik na Classica Mediaevalia et cetera