Ukazał się kolejny (2(33) / 2013) tom czasopisma Forum Artis Rhetoricae.

Forum Artis Rhetoricae 3/2013
Forum Artis Rhetoricae 3/2013

W tomie ukazały się m.in. prace:

  • Agnieszka Budzyńska-Daca, Eristic and dispute – applications and interpretations
  • Anna Bendrat, The dispute as a political spectacle: a rhetorical actio during the Cold War
  • Marta Rzepecka, Ronald Reagan: Language and Ideology
  • Barbara Sobczak, The rhetoric of reconciliation
  • Iga Maria Lehman, Rhetorical Approaches to Academic Writing: the Case of Polish and Anglo-American Academic Writing
  • Jakub Z. Lichański, The Polish translation of Hermogenes of Tarsus
  • Helena Cichocka, Nowe spojrzenie na recepcję drugiej sofistyki

Więcej informacji: strona czasopisma