W serii Akme. Studia Historica (11, 2013) ukazał się tekst Andrzeja Gillmeistera pt. The Point of View. Tadeusz Zieliński on Ancient Religions (Warszawa 2013).  

Andrzej Gillmeister, The Point of View. Tadeusz Zieliński on Ancient Religions
Andrzej Gillmeister, The Point of View. Tadeusz Zieliński on Ancient Religions

Informacje o dotychczasowych numerach serii Akme wydawanej pod redakcją Ryszarda Kuleszy można znaleźć np. w katalogu Bibliotek UW.